Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

escut
 • Codi oficial estadístic: 0820090004
 • Adreça: Pl. Ajuntament, 1
 • Codi postal i localitat: 08830 Sant Boi de Llobregat
 • Comarca: Baix Llobregat
 • Població 2018: 82.904
 • Telèfon: 936351200
 • Fax: 936301856
 • NIF: P0819900B
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Lluïsa Moret Sabidó
 • Adreça electrònica: santboi@santboi.cat
 • Web: http://www.stboi.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat