Ajuntament de la Pobla de Claramunt


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat quarterat: 1r. i 4t. d'or, un mont floronat de gules; 2n. i 3r. de gules, un card de 3 flors arrencat d'or. Per timbre una corona mural de poble.
Data d'aprovació: 06-AGO-85
Data de publicació en el DOGC: 02-SEP-85
DOGC núm.: 583
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bandera
BanderaDescripció: Bandera apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres de llarg, quarterada, el primer i el quart, grocs, cadascun amb un mont floronat vermell d'altura 7/18 de l'alt del drap; i el segon i el ter-cer, vermells, cadascun amb tres cards grocs d'altura 7/18 de l'alt del drap.
Data d'aprovació: 12-FEB-91
Data de publicació en el DOGC: 27-FEB-91
DOGC núm.: 1412
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat