Ajuntament de Perafita


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: de gules, una fita d'argent, ressaltant sobre dues claus passades en sautor, la d'or en banda i per damunt de la d'argent en barra. Per timbre, una corona de poble.
Data d'aprovació: 22-FEB-18
Data de publicació en el DOGC: 28-FEB-18
DOGC núm.: 7568
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat