Ajuntament d'Òrrius


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: d'atzur, un sautor ple d'argent a costat de 2 palmes d'or en pal. Per timbre una corona mural de poble.
Data d'aprovació: 19-ABR-01
Data de publicació en el DOGC: 09-MAI-01
DOGC núm.: 3384
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bandera
BanderaDescripció: Bandera apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres de llarg, de color blau clar, amb una aspa plena blanca de gruix 1/8 de l'alçària del drap i dues palmes grogues, cadascuna d'alçària 1/2 de la del drap i amplària 1/12 de la llargària del mateix drap, la primera centrada a 1/16 de la vora de l'asta i la segona centrada a 1/16 de la vora del vol.
Data d'aprovació: 16-MAR-05
Data de publicació en el DOGC: 19-ABR-05
DOGC núm.: 4366
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat