Ajuntament de Montseny


Composició del Ple

Partit políticInformació
ERC-AMNom: NÚRIA MASNOU PUJOL
Càrrec: Alcaldessa Presidenta
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Vallès Oriental
Àrea: Règim Interior, Seguretat Ciutadana, Urbanisme, Infr, Acció Social i Ensenyament
ERC-AMNom: FRANCESC ROJAS I ALBIACH
Càrrec: 1r Tinent d'Alcalde
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Vallès Oriental
Àrea: Des. Econòmic, Serveis Mun.
ERC-AMNom: LLUÍS FREIXAS I CLAVELL
Càrrec: 2n Tinent d'Alcalde
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Vallès Oriental
Àrea: Hisenda, Comunicació i Adm. Electrònica
ERC-AMNom: XAVIER MATAS I RIPOLL
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Vallès Oriental
Àrea: Cultura, Esports i Joventut
AMD-CPNom: ALFONS PLANAS JUBANY
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Vallès Oriental
Àrea:
AMD-CPNom: ANGEL SERRA MOSULL (INDEPENDENT)
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Vallès Oriental
Àrea:
JXCAT-JUNTSNom: REMEI PICART I GARDELLA
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Vallès Oriental
Àrea:
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat