Ajuntament de Montclar


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: de sinople, un mont movent de la punta somat d'una creu llatina patent d'argent acostada d'una espasa d'argent guarnida d'or, a la destra, i d'una fletxa pujant d'argent, a la sinistra. Per timbre, una corona de poble.
Data d'aprovació: 18-MAI-05
Data de publicació en el DOGC: 08-JUN-05
DOGC núm.: 4401
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bandera
BanderaDescripció: Bandera apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres de llarg, verd fosc, amb la creu llatina patent blanca de l'escut, d'alçària 5/6 de la del drap i d'amplària, l'exterior d'1/12 de la llargària del drap i la interior d'1/24 de la mateixa llargària, al centre, i amb dos pals blancs, cadascun de gruix 1/24 de la mateixa llargària, posats respectivament a 5/24 de les vores de l'asta i del vol.
Data d'aprovació: 10-FEB-10
Data de publicació en el DOGC: 01-MAR-10
DOGC núm.: 5577
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat