Ajuntament de Muntanyola

escut
 • Codi oficial estadístic: 0812900000
 • Adreça: Casa Consistorial
 • Codi postal i localitat: 08505 Muntanyola
 • Comarca: Osona
 • Població 2018: 620
 • Telèfon: 93-8830186
 • Fax: 93-8137087
 • NIF: P0812800A
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. Ramon Llora Almeda
 • Adreça electrònica: muntanyola@diba.cat
 • Web: http://www.muntanyola.cat/
 • Horari d'atencio: Tots els dies de 9 a 13 i dissabtes de 10 a 13
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat