Ajuntament de Monistrol de Calders


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: d'or, un mont de sinople movent de la punta somat d'un sol ixent de gules i carregat d'una faixa ondada d'argent. Per timbre una corona mural de poble.
Data d'aprovació: 19-SEP-96
Data de publicació en el DOGC: 18-OCT-96
DOGC núm.: 2270
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bandera
BanderaDescripció: Bandera apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres de llarg, la meitat superior groga i la inferi-or vermella i verda, amb una faixa ondada blanca, de tres crestes, de gruix 1/12 de l'alçària del drap, entre las parts vermella i verda.
Data d'aprovació: 08-OCT-98
Data de publicació en el DOGC: 27-OCT-98
DOGC núm.: 2752
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat