Ajuntament del Masnou


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: d'atzur, un mas d'argent acompanyat a la punta de 2 claus passades en sautor amb les dents a dalt i mirant cap enfora, la d'or, en banda i per damunt de la d'argent, en barra. Per timbre, una corona de vila.
Data d'aprovació: 15-DES-05
Data de publicació en el DOGC: 04-GEN-06
DOGC núm.: 4544
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bandera
BanderaDescripció: Bandera apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres de llarg, tricolor horitzontal blanc, blau fosc i groc.
Data d'aprovació: 09-DES-08
Data de publicació en el DOGC: 30-DES-08
DOGC núm.: 5287
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat