Ajuntament de Lliçà de Vall


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: d'argent, 2 llísseres d'atzur nadant contornades i posades en pal. Per timbre, una corona mural de vila.
Data d'aprovació: 17-DES-84
Data de publicació en el DOGC: 08-FEB-85
DOGC núm.: 511
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bandera
BanderaDescripció: Bandera apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres de llarg, blanca, amb dues faixes de color blau fosc, cadascuna de gruix 1/6 de l'alçària del drap, i separades per un espai del seu mateix gruix, al centre.
Data d'aprovació: 23-MAI-01
Data de publicació en el DOGC: 08-JUN-01
DOGC núm.: 3405
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat