Ajuntament de Castellet i la Gornal

escut
 • Codi oficial estadístic: 0805810007
 • Adreça: Rosselló, 19-23
 • Codi postal i localitat: 08729 La Gornal (Castellet i la Gornal)
 • Comarca: Alt Penedès
 • Població 2018: 2.247
 • Telèfon: 977-670326
 • Fax: 977-670277
 • NIF: P0805700B
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. Miguel Delgado Almansa
 • Adreça electrònica: castellet@diba.cat
 • Web: http://www.castelletilagornal.net/
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat