Ajuntament del Brull


Entitats que formen l'ens

Nom de l'ensPoblació 2013
Brull, el162
Brull, el -Disseminat-162
Castanya, la17
Castanya, la -Disseminat-17
Sant Jaume de Viladrover87
Sant Jaume de Viladrover -Disseminat-87
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat