Ajuntament del Bruc


Composició del Ple

Partit políticInformació
BRUC-BVU ERCNom: BÀRBARA ORTUÑO ESCRIU
Càrrec: Alcaldessa Presidenta
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Anoia
Àrea: Transparència, Comunicació, Relacions Institucionals i Protocol.
BRUC-BVU ERCNom: ENRIC CANELA VALLÈS
Càrrec: 1r Tinent d'Alcalde
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Anoia
Àrea: Urbanisme, Montserrat Parc i Projectes Estratègics
BRUC-BVU ERCNom: GLÒRIA SÀNCHEZ TARRIDAS
Càrrec: 2a Tinenta d'Alcalde
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Anoia
Àrea: Festes, Associacions i Participació Ciutadana
BRUC-BVU ERCNom: CRISTIAN LOPEZ MONDEJAR
Càrrec: 3r Tinent d'Alcalde
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Anoia
Àrea: Educació,Esports,Joventut,Infància,Medi Natural,Agricultura,Sostenibilitat i Transició Energètica
BRUC-BVU ERCNom: ANTONIO MADRID PÉREZ
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Anoia
Àrea: Serveis Socials, Gent Gran, Salut Pública i Cultura
JUNTSNom: RAFAEL GALVAN RODRÍGUEZ
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Anoia
Àrea:
JUNTSNom: MARIA TERESA CAMPS FERRAN
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Anoia
Àrea:
JUNTSNom: NATÀLIA CARRIQUE PUIG
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Anoia
Àrea:
UB-CPNom: CARLES CASTRO TABOADA INDEPENDENT
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Anoia
Àrea:
UB-CPNom: ALEJANDRO RODRÍGUEZ RAMOS
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Anoia
Àrea:
EBETNom: ANA MARGARITA BADELL VELARDE
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Anoia
Àrea:
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat