Fons de Cooperació Local

 
Evolució 
Annualitats 2005-2011
Criteris de distribució 2005-2012
Informació d'interès

 

 

Annualitats 2005-2011
 
2011
 

Ens locals

Dotació i criteris: Llei 6/2011, del 27 de juliol, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2011.

Municipis i Prestació supramunicipal

Distribució: Resolució GRI/865/2011, de 24 de març, 1a bestreta (DOGC. 5857 – 12.4.2011); Resolució GRI/1452/2011, de 9 de juny, 2a bestreta (DOGC 5901 – 16.6.2011) i Resolució GRI/2431/2011, de 10 d'octubre (DOGC 5989 – 21.10.2011)

Comarques

Distribució: Resolució GRI/863/2011, de 24 de març, bestreta (DOGC 5857 – 12.4.2011) i Resolució GRI/2316/2011, de 30 de setembre (DOGC 5981 – 10.10.2011)
Entitats municipals descentralitzades
Distribució: Resolució GRI/864/2011, de 24 de març, 1a bestreta (DOGC. 5857 – 12.4.2011, amb correcció d'errada al DOGC 5880 – 17.5.2011); Resolució GRI/1453/2011, de 8 de juny, 2a bestreta (DOGC 5901 – 16.6.2011) i Resolució GRI/2370/2011, de 6 d'octubre (DOGC 5985 – 17.10.2011)
 
 
2010
 

Ens locals

Dotació i criteris: Llei 25/2009, del 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010.

Municipis i Prestació supramunicipal

Distribució: Resolució GAP/730/2009, de 16 de març
(DOGC 5592 de 22/03/2010)

Comarques

Distribució: Resolució GAP/729/2010, de 16 de març
(DOGC 5592 de 22/03/2010)
Entitats municipals descentralitzades
Distribució: Resolució GAP/728/2010, de 16 de març
(DOGC 5592 de 22/03/2010)
 
 
2009
 

Ens locals

Dotació i criteris: Llei 15/2008, de 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per al 2009.

Municipis i Prestació supramunicipal

Distribució: Resolució GAP/547/2009, de 26 de febrer
(DOGC 5333 de 06/03/2009)

Comarques

Distribució: Resolució GAP/497/2009, de 20 de febrer
(DOGC 5330 de 03/03/2009)
Entitats municipals descentralitzades
Distribució: Resolució GAP/544/2009, de 27 de febrer
(DOGC 5333 de 06/03/2009)
 
 
2008
 

Ens locals

Dotació i criteris: Llei 16/2007, de 21 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per al 2008.

Municipis i Prestació supramunicipal

Distribució: Resolució GAP/798/2008, de 12 de març
(DOGC 5095 de 20/03/2008)

Comarques

Distribució: Resolució GAP/650/2008, de 4 de març
(DOGC 5087 de 10/03/2008)
Entitats municipals descentralitzades
Distribució: Resolució GAP/651/2008, de 4 de març
(DOGC 5087 de 10/03/2008)
 
 
2007
 

Ens locals

Dotació i criteris: Llei 4/2007, de 4 de juliol, de pressupostos de la Generalitat per al 2007.

Municipis i Prestació supramunicipal

Distribució: Resolució GAP/3245/2007, de 26 de setembre
(DOGC 4999 de 31/10/2007)

Comarques

Distribució: Resolució GAP/2969/2007, de 26 de setembre
(DOGC 4983 de 08/10/2007)
Entitats municipals descentralitzades
Distribució: Resolució GAP/2968/2007, de 26 de setembre
(DOGC 4983 de 08/10/2007)
 
 
2006
 

Ens locals

Dotació i criteris: Llei 20/2005, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per al 2006.

Municipis i Prestació supramunicipal

Distribució: Resolució GAP/320/2006, de 13 de febrer
(DOGC 4577 de 21/02/2006)

Comarques

Distribució: Resolució GAP/150/2006, de 25 de gener
(DOGC 4563 de 01/02/2006
Entitats municipals descentralitzades
Distribució: Resolució GAP/153/2006, de 27 de gener
(DOGC 4565 de 03/02/2006)
 
 
 
2005
 

Ens locals

Dotació i criteris: Llei 11/2004, de 27 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per al 2005

Municipis i Prestació supramunicipal

Criteris: ACORD pel qual es determinen els criteris de distribució de la participació dels municipis en els ingressos de la Generalitat, integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2005.

Distribució: Resolució
GAP/2024/2005, de 22 de juny
(DOGC 4417 de 01/07/2005)

Comarques

Distribució: Resolució GAP/154/2005, de 26 de gener
(DOGC 4316 de 04/02/2005)
Entitats municipals descentralitzades
Distribució: Resolució GAP/914/2005, de 29 de març
(DOGC 4359 de 08/04/2005)
 Inici

 

 

 

Criteris de distribució
 
2012
Municipis
Format PDF  
Comarques
Format PDF
2011
Municipis
Format PDF  
Comarques
Format PDF
2010
Municipis
Format PDF  
Comarques
Format PDF
2009
Municipis
Format PDF  
Comarques
Format PDF
2008
Municipis
Format PDF  
Comarques
Format PDF
2007
Municipis
Format PDF  
Comarques
Format PDF
2006
Municipis
Format PDF  
Comarques
Format PDF
2005
Municipis
Format PDF  
Comarques
Format PDF
Inici