Consell Comarcal del Ripollès

escut
 • Codi oficial estadístic: 8103110007
 • Adreça: Carrer Progrés, 22
 • Codi postal i localitat: 17500 Ripoll
 • Comarca: Ripollès
 • Població 2018: 25.000
 • Telèfon: 972-703211
 • Fax: 972-702654
 • NIF: P6700004B
 • President: Il·lm. Sr. Joaquim Colomer Cullell
 • Gerent: Sr. Jordi Moner Caner
 • Adreça electrònica: ccripolles@ripolles.cat
 • Web: http://www.ripolles.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat