Entitat Municipal Descentralitzada d'Ainet de Besan

 • Codi oficial estadístic: 7000120002
 • Adreça: Casa Consistorial
 • Codi postal i localitat: 25573 Ainet de Besan
 • Comarca: Pallars Sobirà
 • Població 2019: 44
 • Telèfon: 973-624405
 • Fax: 973-624388
 • NIF: P7501703H
 • President: Sr. Manel Pérez Cantalosella
 • Adreça electrònica: aj@alins.ddl.net
 • Ens del què depèn: Ajuntament d'Alins
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat