Ajuntament de Vinyols i els Arcs

escut
 • Codi oficial estadístic: 4317850006
 • Adreça: C/ Major, 2
 • Codi postal i localitat: 43391 Vinyols (Vinyols i els Arcs)
 • Comarca: Baix Camp
 • Població 2018: 1.974
 • Telèfon: 977850461
 • Fax: 977851220
 • NIF: P4318000I
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. Arnau Guasch Girona
 • Adreça electrònica: aj.vinyols@altanet.org
 • Web: http://www.vinyols.altanet.org
 • Horari d'atencio: Dilluns, dijous i divendres de 8.00 a 15.00 hores. Dimarts i dimecres de 8.00 a 14.00 hores i de 17.00 a 20.00 hores.
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat