Ajuntament de Llorenç del Penedès

escut
 • Codi oficial estadístic: 4307480001
 • Adreça: Pl. Vila, 1
 • Codi postal i localitat: 43712 Llorenç del Penedès
 • Comarca: Baix Penedès
 • Població 2018: 2.327
 • Telèfon: 977-677106
 • Fax: 977-678607
 • NIF: P4307500A
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. Jordi Marles Ribas
 • Adreça electrònica: aj.llorenc@altanet.org
 • Web: http://www.llorenc.altanet.org
 • Horari d'atencio: tots els dies de 8h-14h
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat