Ajuntament de la Figuera

escut
 • Codi oficial estadístic: 4305800000
 • Adreça: Pl. Vila, 4
 • Codi postal i localitat: 43736 La Figuera
 • Comarca: Priorat
 • Població 2018: 104
 • Telèfon: 977-825201
 • Fax: 977-825201
 • NIF: P4305900E
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. Josep Maria Porqueres Giral
 • Adreça electrònica: aj.figuera@altanet.org
 • Web: http://www.figuera.altanet.org
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat