Ajuntament de Vilanova de Segrià

escut
 • Codi oficial estadístic: 2525160009
 • Adreça: Casa Consistorial
 • Codi postal i localitat: 25133 Vilanova de Segrià
 • Comarca: Segrià
 • Població 2017: 943
 • Telèfon: 973-777081
 • Fax: 973-777231
 • NIF: P2531300H
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. Josep Vila Cabalé
 • Adreça electrònica: ajuntament@vilanovasegria.cat
 • Web: http://vilanovasegria.ddl.net/
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat