Ajuntament de Vilanova de l'Aguda

escut
 • Codi oficial estadístic: 2524960009
 • Adreça: Carrer Major, 30
 • Codi postal i localitat: 25749 Vilanova de l'Aguda
 • Comarca: Noguera
 • Població 2018: 202
 • Telèfon: 973-460927
 • Fax: 973-460927
 • NIF: P2531100B
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Montserrat Fornells Solé
 • Adreça electrònica: ajuntament@vilanovaaguda.ddl.net
 • Web: http://vilanovaaguda.ddl.net/
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat