Ajuntament de Vilamòs

escut
 • Codi oficial estadístic: 2524770005
 • Adreça: Casa Consistorial
 • Codi postal i localitat: 25551 Vilamòs
 • Comarca: Aran
 • Població 2018: 159
 • Telèfon: 973640739
 • Fax: 973642448
 • NIF: P2530900F
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. Francisco Castet Condo
 • Adreça electrònica: secretaria@vilamos.es
 • Web: http://vilamos.ddl.net/
 • Horari d'atencio: Dimarts i dimecres de 10h-14h
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat