Ajuntament de Tàrrega

escut
 • Codi oficial estadístic: 2521730008
 • Adreça: Plaça Major, 1
 • Codi postal i localitat: 25300 Tàrrega
 • Comarca: Urgell
 • Població 2018: 16.795
 • Telèfon: 973311608
 • Fax: 973500552
 • NIF: P2527200F
 • Alcalde President: Il·lma. Sra. Rosa Maria Perelló Escoda
 • Adreça electrònica: ajuntament@tarrega.cat
 • Web: http://www.tarrega.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat