Ajuntament de Rosselló

escut
 • Codi oficial estadístic: 2518980001
 • Adreça: Avda. Catalunya, 2
 • Codi postal i localitat: 25124 Rosselló
 • Comarca: Segrià
 • Població 2018: 3.130
 • Telèfon: 973-730001
 • Fax: 973-730033
 • NIF: P2523200J
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. Josep Abad Fernández
 • Adreça electrònica: ajuntament@rossello.net
 • Web: http://www.rossello.net/
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat