Ajuntament de Montoliu de Segarra

escut
 • Codi oficial estadístic: 2514100000
 • Adreça: Call, núm. 5
 • Codi postal i localitat: 25217 Montoliu de Segarra
 • Comarca: Segarra
 • Població 2017: 178
 • Telèfon: 973-531262
 • Fax: 973-531262
 • NIF: P2517800E
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. Vicenç Roig Solé
 • Adreça electrònica: ajuntament@montoliusegarra.cat
 • Web: http://www.montoliusegarra.cat
 • Horari d'atencio: Dimarts de 8:00 a 15:00 i Divendres de 08:00 a 15:00
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat