Ajuntament de Llobera

escut
 • Codi oficial estadístic: 2512910007
 • Adreça: Casa Consistorial
 • Codi postal i localitat: 25281 Llobera
 • Comarca: Solsonès
 • Població 2017: 201
 • Telèfon: 973-483829
 • Fax: 973-480272
 • NIF: P2516300G
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. Gerard Barcons Torra
 • Adreça electrònica: ajuntament@llobera.cat
 • Web: http://llobera.ddl.net/
 • Horari d'atencio: tots del dies de 9h a 13 i de 17h a 20h
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat