Ajuntament d'Aitona

escut
 • Codi oficial estadístic: 2503870005
 • Adreça: Major, 6
 • Codi postal i localitat: 25182 Aitona
 • Comarca: Segrià
 • Població 2018: 2.545
 • Telèfon: 973-794010
 • Fax: 973-794500
 • NIF: P2504600D
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Maria Rosa Pujol Esteve
 • Adreça electrònica: ajuntament@ajuntamentaitona.cat
 • Web: http://www.aitona.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat