Ajuntament d'Anglesola

escut
 • Codi oficial estadístic: 2502730008
 • Adreça: Pl. Església, 16
 • Codi postal i localitat: 25320 Anglesola
 • Comarca: Urgell
 • Població 2017: 1.324
 • Telèfon: 973-308006
 • Fax: 973-308006
 • NIF: P2502500H
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Rosa Maria Mora Valls
 • Adreça electrònica: ajuntament@anglesola.ddl.net
 • Web: http://anglesola.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat