Ajuntament de Vilaür

escut
 • Codi oficial estadístic: 1722290004
 • Adreça: Pl. Major, 5
 • Codi postal i localitat: 17483 Vilaür
 • Comarca: Alt Empordà
 • Població 2017: 145
 • Telèfon: 972-794575
 • Fax: 972-794575
 • NIF: P1723600A
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. Jaume Farreró Rispau
 • Adreça electrònica: ajuntament@vilaur.cat
 • Web: http://www.vilaur.cat
 • Horari d'atencio: dilluns i dijous de 16h-20h
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat