Ajuntament de Viladrau

escut
 • Codi oficial estadístic: 1722070005
 • Adreça: Balcells i Morató, 3
 • Codi postal i localitat: 17406 Viladrau
 • Comarca: Osona
 • Població 2018: 1.026
 • Telèfon: 93-8848004
 • Fax: 93-8849011
 • NIF: P1723400F
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Margarida Feliu Portabella
 • Adreça electrònica: ajuntament@viladrau.cat
 • Web: http://www.viladrau.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat