Ajuntament de Tossa de Mar

escut
 • Codi oficial estadístic: 1720230008
 • Adreça: Església, 4
 • Codi postal i localitat: 17320 Tossa de Mar
 • Comarca: Selva
 • Població 2018: 5.584
 • Telèfon: 972-340100
 • Fax: 972-341834
 • NIF: P1721500E
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Gisela Saladich Parés
 • Adreça electrònica: ajuntament@tossademar.org
 • Web: http://www.tossademar.com/
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat