Ajuntament de Vallfogona de Ripollès

escut
 • Codi oficial estadístic: 1717070005
 • Adreça: Puig Estela, 9
 • Codi postal i localitat: 17862 Vallfogona de Ripollès
 • Comarca: Ripollès
 • Població 2018: 212
 • Telèfon: 972-701909
 • Fax: 972-700512
 • NIF: P1722200A
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Maria Carme Freixa Bosch
 • Adreça electrònica: ajuntament@vallfogona.cat
 • Web: http://www.ddgi.es/vallfogona
 • Horari d'atencio: dilluns a divendres de 10,30-13,30h i 15,30-16,30h
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat