Ajuntament de la Pera

escut
 • Codi oficial estadístic: 1713060009
 • Adreça: Pl. Església, 1
 • Codi postal i localitat: 17120 La Pera
 • Comarca: Baix Empordà
 • Població 2018: 447
 • Telèfon: 972-488205
 • Fax: 972-488586
 • NIF: P1713800I
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Maria Lluïsa Teixidor Pagès
 • Adreça electrònica: ajuntament@lapera.cat
 • Web: http://www.lapera.cat
 • Horari d'atencio: dimarts, dijous i divendres de 10h a 14h
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat