Ajuntament de Molló

escut
 • Codi oficial estadístic: 1710770005
 • Adreça: St. Sebastià, 36
 • Codi postal i localitat: 17868 Molló
 • Comarca: Ripollès
 • Població 2018: 328
 • Telèfon: 972-740387
 • Fax: 972-130129
 • NIF: P1711400J
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. Josep Coma Guitart
 • Adreça electrònica: info@mollo.cat
 • Web: http://www.mollo.cat/
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat