Ajuntament de Juià

escut
  • Codi oficial estadístic: 1708710007
  • Adreça: Baix, 10
  • Codi postal i localitat: 17462 Juià
  • Comarca: Gironès
  • Població 2018: 335
  • Telèfon: 972-490230
  • NIF: P1709400D
  • Alcalde President: Il·lm. Sr. Josep Vidal Mias
  • Adreça electrònica: ajuntament@juia.cat
  • Web: http://www.ddgi.cat/juia
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat