Ajuntament de la Jonquera

escut
 • Codi oficial estadístic: 1708650006
 • Adreça: Pl. Ajuntament, 3
 • Codi postal i localitat: 17700 La Jonquera
 • Comarca: Alt Empordà
 • Població 2018: 3.233
 • Telèfon: 972-554005
 • Fax: 972-554193
 • NIF: P1709300F
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Sònia Martínez Juli
 • Adreça electrònica: ajuntament@lajonquera.cat
 • Web: http://www.lajonquera.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat