Ajuntament de Fortià

escut
 • Codi oficial estadístic: 1707410007
 • Adreça: Pl. Catalunya, 1
 • Codi postal i localitat: 17469 Fortià
 • Comarca: Alt Empordà
 • Població 2018: 732
 • Telèfon: 972-534069
 • Fax: 972-534306
 • NIF: P1707900E
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. Francesc Brugués Massot
 • Adreça electrònica: ajuntament@fortia.cat
 • Web: http://www.fortia.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat