Ajuntament de Camprodon

escut
 • Codi oficial estadístic: 1703910007
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1
 • Codi postal i localitat: 17867 Camprodon
 • Comarca: Ripollès
 • Població 2018: 2.261
 • Telèfon: 972-740005
 • Fax: 972-130324
 • NIF: P1704300A
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. Francesc Xavier Sala Pujol
 • Adreça electrònica: informacio@camprodon.cat
 • Web: http://www.camprodon.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat