Ajuntament de Campelles

escut
 • Codi oficial estadístic: 1703720002
 • Adreça: Pl. Ajuntament, s/n
 • Codi postal i localitat: 17534 Campelles
 • Comarca: Ripollès
 • Població 2017: 135
 • Telèfon: 972-727273
 • Fax: 972-727273
 • NIF: P1704100E
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. Joan Dordas Riu
 • Adreça electrònica: ajuntament@campelles.cat
 • Web: http://www.campelles.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat