Ajuntament de Campdevànol

escut
 • Codi oficial estadístic: 1703660009
 • Adreça: Plaça Anselm Clavé, 1
 • Codi postal i localitat: 17530 Campdevànol
 • Comarca: Ripollès
 • Població 2017: 3.243
 • Telèfon: 972-730019
 • Fax: 972-731237
 • NIF: P1704000G
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. Joan Manso Bosoms
 • Adreça electrònica: ajuntament@campdevanol.org
 • Web: http://www.campdevanol.org/
 • Horari d'atencio: tots els dies de 8h-14,30h
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat