Ajuntament de Vilada

escut
 • Codi oficial estadístic: 0829940003
 • Adreça: Pl. Vila, 1
 • Codi postal i localitat: 08613 Vilada
 • Comarca: Berguedà
 • Població 2018: 430
 • Telèfon: 93-8238128
 • Fax: 93-8238803
 • NIF: P0830000F
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Montserrat Badia Piqué
 • Adreça electrònica: vilada@diba.cat
 • Web: http://www.vilada.net
 • Horari d'atencio: tots els dies de 9h-14h
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat