Ajuntament de Barberà del Vallès

escut
 • Codi oficial estadístic: 0825200000
 • Adreça: Av. Generalitat, 70
 • Codi postal i localitat: 08210 Barberà del Vallès
 • Comarca: Vallès Occidental
 • Població 2018: 32.839
 • Telèfon: 93-7297171
 • Fax: 93-7191815
 • NIF: P0825200I
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Silvia Fuster Alay
 • Adreça electrònica: barbera@bdv.cat
 • Web: http://www.bdv.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat