Ajuntament de Sant Quirze Safaja

escut
 • Codi oficial estadístic: 0823970005
 • Adreça: Carrer de Barcelona, 2
 • Codi postal i localitat: 08189 Sant Quirze Safaja
 • Comarca: Moianès
 • Població 2017: 627
 • Telèfon: 93-8660368
 • Fax: 93-8662262
 • NIF: P0823900F
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Anna Guixà Fisas
 • Adreça electrònica: st.quirzes@diba.cat
 • Web: http://www.santquirzesafaja.es
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat