Ajuntament de Sant Quintí de Mediona

escut
 • Codi oficial estadístic: 0823620002
 • Adreça: Pl. Església, 4
 • Codi postal i localitat: 08777 Sant Quintí de Mediona
 • Comarca: Alt Penedès
 • Població 2018: 2.179
 • Telèfon: 93-8998028
 • Fax: 93-8998400
 • NIF: P0823600B
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. Pol Pagès i Pont
 • Adreça electrònica: st.quinti@diba.cat
 • Web: http://www.santquintimediona.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat