Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles

escut
 • Codi oficial estadístic: 0823250006
 • Adreça: Pl. Eres, 1
 • Codi postal i localitat: 08776 Sant Pere de Riudebitlles
 • Comarca: Alt Penedès
 • Població 2018: 2.338
 • Telèfon: 93-8995061
 • Fax: 93-8996081
 • NIF: P0823200A
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Rosa Maria Esteve Nadal
 • Adreça electrònica: st.pereriu@diba.cat
 • Web: http://www.santperederiudebitlles.cat
 • Horari d'atencio: dil. a div. 8h-15h/dime. i dij. 17-22h/dis. 9-14h
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat