Ajuntament de Sant Celoni

escut
 • Codi oficial estadístic: 0820210007
 • Adreça: Pl. Vila, 1
 • Codi postal i localitat: 08470 Sant Celoni
 • Comarca: Vallès Oriental
 • Població 2018: 17.754
 • Telèfon: 93-8641210
 • Fax: 93-8673914
 • NIF: P0820100F
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. Francesc Deulofeu Fontanillas
 • Adreça electrònica: santceloni@santceloni.cat
 • Web: http://www.santceloni.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat