Ajuntament de la Roca del Vallès

escut
 • Codi oficial estadístic: 0818100000
 • Adreça: Catalunya, 18-24
 • Codi postal i localitat: 08430 La Roca del Vallès
 • Comarca: Vallès Oriental
 • Població 2018: 10.666
 • Telèfon: 93-8422016
 • Fax: 93-8420459
 • NIF: P0818000B
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. Carles Fernández Pérez
 • Adreça electrònica: ajuntament@laroca.cat
 • Web: http://www.laroca.cat
 • Horari d'atencio: dill. a div. 10h-14h i 16,30h-18,30h/ dis. 9h-13h
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat