Ajuntament de Pujalt

escut
 • Codi oficial estadístic: 0817640003
 • Adreça: Sant Andreu, 5
 • Codi postal i localitat: 08282 Pujalt
 • Comarca: Anoia
 • Població 2017: 203
 • Telèfon: 938681288
 • Fax: 938680102
 • NIF: P0817500B
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. Antoni De Solà Pereta
 • Adreça electrònica: pujalt@diba.cat
 • Web: http://www.anoia.net/pujalt.htm
 • Horari d'atencio: de dilluns a dissabte de 9h a 13h
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat