Ajuntament de Puigdàlber

escut
 • Codi oficial estadístic: 0817480001
 • Adreça: Pl. de la Vila, 1
 • Codi postal i localitat: 08797 Puigdàlber
 • Comarca: Alt Penedès
 • Població 2017: 506
 • Telèfon: 93-8989077
 • Fax: 93-8989095
 • NIF: P0817300G
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. David Masdeu Baqués
 • Adreça electrònica: puigdalber@diba.cat
 • Web: http://www.puigdalber.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat