Ajuntament de la Pobla de Claramunt

escut
 • Codi oficial estadístic: 0816530008
 • Adreça: Av. Catalunya, 16
 • Codi postal i localitat: 08787 La Pobla de Claramunt
 • Comarca: Anoia
 • Població 2019: 2.193
 • Telèfon: 93-8086075
 • Fax: 93-8086112
 • NIF: P0816400F
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. Antoni Mabras
 • Adreça electrònica: claramunt@diba.cat
 • Web: http://www.lapobladeclaramunt.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat